EE- avfall

Celis.no ivaretar sitt ansvar for miljøvennlig retur i Norge gjennom medlemskap i returselskapet Norsirk AS.  

Norsirk er et landsdekkende, bransjeeid, nonprofit returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.  

Norsirk henter EE-avfall fra ca 2500 hentesteder i hele Norge, primært fra forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og fra kommunale og interkommunale avfallsmottak. Alle privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere/butikker som selger samme type produkter.  

 For mer informasjon om Norsirk kan du se her: Forside - NORSIRK